3. Arbejdsmåden – fase to

Anden fase har tre hoveddele. Du laver en planlægningsramme, skriver første udkast og til sidst starter du det store redigeringsarbejde.

20%


[expand title=”Mind-mapping” trigclass=”highlight”]

Det første udkast skrives ud fra planlægningsrammen. Start med at skrive mens du læser (eller lytter til) dine referencer. Brug mind-maps, citater og tegninger hvor det passer.

Skriv alle de ideer der falder dig ind mens du skriver og læser. Skriv så meget som muligt. Der skal helst være noget at smide væk af!

Organiser dine ideer og notater ved at sætte nummer på dem. Lav til sidst et udkast hvor du sætter dine ideer og notater i rækkefølge efter numrene.

[/expand]

[expand title=”Første udkast” trigclass=”highlight”]

I denne fase foregår skriveprocessen til at begynde med frem og tilbage. Du skriver små bidder ad gangen og ordner dem senere, når du begynder gennemlæser teksten.

[/expand]

[expand title=”Redigeringsfasen” trigclass=”highlight”] Et forskningsprojekt er et stort arbejde og kræver redigerning.

Det er vigtigt at gennemlæse hvad man har skrevet, smide væk hvad der ikke er nødvendigt som besvarelse af problemstillingen (hav altid fokus på det/de spørgsmål du stillede) og tilføj nye ting.

Denne fase består også i at rette sproglige fejl.

Det er vigtigt at få respons på sin tekst. Derfor sender du dette første udkast til din lærer som giver dig respons. Formålet med respons er at hjælpe skriveren med at præcisere tekstens indhold, struktur og sprog.

[/expand]

.
.

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir

[next]