Skólaorðaforði

Íslenska sem annað tungumál. Aðferðir og leiðir

Efni frá Helgu Hauksdóttur og Önnu Guðrúnu Júlíusdóttur


Samfélagsfræði og fleiri fög

Efni frá Kristínu Hjörleifsdóttur og Völu Valdimarsdóttir


Náttúru- og stærðfræði og fleiri fög

Efni frá Svövu Pétursdóttur og Ingigerði Sæmundsdóttur

    Í þessari Dropbox-möppu má finna glærukynningu, umfjöllun um hugtakavinnu samkvæmt Catherine Snow, vikuform fyrir orðaforðavinnu og fleira efni.

SIOP er sérstök nálgun í tengslum við kennslu tungumálsins í gegnum þær greinar sem kenndar eru í skólum. Sérstök áhersla er lögð á að kennarar noti fjölbreyttar stoðir og kennsluhætti.