Fortælletids-listen

Fortælletid er et fast punkt i hver undervisningstime.
Hver time begynder med at to – tre elever fortæller.
Eleverne skiftes til at fortælle mundtligt om et selvvalgt emne de har forberedt hjemme.
Hver præsentation skal vare to minutter.
Man kan have illustrationer eller props med.

Hvad kan man tale om?  Her er nogle gode ideer til mundtlige præsentationer:

 • En ting der betyder noget for mig.
 • Fortæl om en person fra din familie.
 • Fortæl om et dyr.
 • Fortæl om mit idol.
 • Det vil jeg gerne være…
 • En person jeg ser op til.
 • Vigtige opfindelser.
 • Berømte islændinge.
 • Noget der er pinligt.
 • Noget jeg ikke kan lide.
 • Fortæl om et ord du ikke kender (brug ordbogen).
 • Fortæl om en avisoverskrift.
 • En dansk talemåde.
 • Fortæl om en plante.
 • Fortæl om et land.
 • Fortæl om en by.

Se også bedste ting fra 2009 – 2010,  samtalekort fra 2009 – 2010 og Dagnýs afgangsprojekter.