Afgangsprojekt

I den islandske læseplans fremmedsprogs pædagogiske indledning lægges der vægt på at læring, undervisnings- og evalueringsmetoder integreres.

Det fremgår endvidere at evalueringens grundlag er undervisningens målsætning og at der bør være balance mellem evalueringen af alle færdigheder.

Det understreges hvor vigtigt det er at evalueringen bygger på de typer opgaver og aktiviteter eleverne har arbejdet med i deres undervisning.

Der lægges også vægt på at evalueringskriterierne konstant er klare og indlysende for eleven.

Her er der eksempler på evalueringsmetoder hvor man lægger vægt på at vise hvad eleverne har lært i løbet af vinteren når de målrettet har forberedt sig til at træde frem og vise hvad de kan. Begge metoder går ud fra at eleven laver en mundtlig præsentation og bruger det skriftlige i forberedelsesfasen. Begge projektbeskrivelser går ud fra at eleven har fuld autonomi i sit valg af afgangsprojektets ydre form. Fokusen i 7. klasse er på eleven selv og i 10. klasse på hvordan eleven vil præsentere sine nærmeste omgivelser for en gæst. I begge tilfælde skal eleverne også foretage en selvevaluering – både af forberedelse og præstation.