3. Red barnet

“Nu må jeg altså gøre noget!” Er det sådan, du har det, når du hører om børn, der vokser op under de værste vilkår? Bliver du berørt og indigneret, og er du parat til at satse lidt af din tid på at gøre verden til et ordentligt sted for fremtidens beboere; børnene.

Mange andre har det på samme måde. Og i Red Barnet er der rig mulighed for at gøre noget, – ja gøre en forskel. Faktisk har vi i Red Barnet altid brug for frivillige, der vil hjælpe os i arbejdet for verdens bedste sag. Som frivillig bliver du også en del af et større fællesskab, hvor arbejdet for de udsatte børn knytter nye og anderledes bånd.

 

[expand title=”Angola” trigclass=”highlight”]

Efter næsten 30 års borgerkrig blev der i 2002 fred i Angola. Krigen, der formentlig har kostet mere end en million mennesker livet, har lagt store dele af landet i ruiner. Veje og broer er ødelagte, og hundredtusinder landminer ligger spredt rundt om i landet. Oven i de ødelæggelser, som krigen har forårsaget, er Angola hårdt ramt af AIDS-epidemien. Freden har imidlertid også betydet, at der nu er åbnet op for adgang til områder, der tidligere var utilgængelige på grund af krigen. Efter fredsslutningen i 2002 begyndte tusindvis af mennesker at komme ud af skove eller fjerne områder for at få hjælp i særlige flygtningelejre. Det skønnes, at 4 mio. ud af Angolas 12 mio. indbyggere lever som internt fordrevne. FN vurderer, at antallet af angolanere, der er afhængige af nødhjælp, er vokset fra 1,9 til ca. 3 millioner.

Situationen går særlig hårdt ud over børnene. 25% af de angolanske børn dør, før de fylder fem år, og dem, der overlever, har svært ved at få opfyldt deres rettigheder. Der er således et stort antal børn i Angola, som ikke har adgang til sundhedsydelser og uddannelse, og mange børn må udføre hårdt og til tider farligt arbejde. Desuden har forældreløse og handicappede børn meget svære vilkår.

 

 

Red Barnets arbejde i Angola

Red Barnet har i flere år arbejdet for at forbedre børns vilkår i Angola – og indsatsen fortsætter, nu hvor landet skal til at genopbygges. Udover et nyligt afsluttet fødevareprojekt, der havde til formål at bekæmpe underernæring blandt børn i Huambo-provinsen, har Red Barnet i en årrække været involveret i uddannelsesaktiviteter i den nordlige Uige-provins. Formålet med Red Barnets uddannelsesprojekt er at bidrage til, at flere børn får mulighed for at gå i skole, og at undervisningen bliver bedre og mere børneorienteret.

Red Barnets uddannelsesprojekt, der udføres i tæt samarbejde med de lokale myndigheder, vil også fremover arbejde på at Uige-provinsens børn kan få en ordentlig skolegang, som de har ret til. Viljen til at forbedre børns vilkår er til stede i Angola – det helt afgørende er, om freden holder.

 

 

Bangladesh

Bangladesh er et af verdens fattigste lande. Fattigdommen er ikke mindst tydelig ved de elendige vilkår, landets egne børn er underlagt. Red Barnets arbejde i Bangladesh fokuserer på:

Som i det øvrige Asien er antallet af børnearbejdere steget drastisk de seneste 10 år. Mange børn begynder at arbejde i 6 års alderen. De arbejder ofte under usle og sundhedsskadelige forhold.

Børnearbejde

Børnearbejdere er børn, som har et skadeligt job, hvor arbejdet dominerer deres liv og er en trussel mod deres sundhed, udvikling og uddannelse. For mange børn er en normal arbejdsdag ensbetydende med 12 til 16 timers arbejde, dårlig betaling, usle forhold og for nogles vedkommende seksuelt misbrug og vold. Arbejdsgiverne ser børnene som en god arbejdskraft. De er nemme at styre, mindre krævende og skal have mindre i løn.

FN’s Arbejdsorganisation statistikker viser, at hvert sjette barn mellem 5 og 17 år er børnearbejdere, dvs. omkring 250 millioner børn slider sig igennem deres barndom. Af dem har 8,4 millioner børn, det man kalder de allerværste former for børnearbejde, nemlig job som børnesoldater, prostituerede, gældsslaver og andre ulovlige aktiviteter.

Børnearbejdernes lange arbejdsdage og det hårde arbejde levner ikke tid eller overskud til skolegang. Dertil er der blandt forældre i de fattige familier meget ringe vilje til at lade børnene bruge tid på skolegang. Alle familiemedlemmer må bidrage til at familien får mad på bordet.

Red Barnet arbejder for at forbedre børnearbejdernes vilkår i alle programlande. Hjælpen består først og fremmest i oprettelsen af centre og uformelle skoler, hvor børnene kan modtage undervisning, lære om deres rettigheder og lære et fag, der gør det muligt at få et bedre job. Et andet væsentligt element i Red Barnets arbejde er ved at oplyse lokalsamfundet om konsekvenserne af børnearbejde, på sigt at ændre holdningerne til børns arbejde og skolegang.

Prostitiution af børn

Fattigdom er den væsentligste årsag til, at børn må sælge deres krop. For tusindvis af børn er prostitution den eneste måde at overleve på. Børn helt ned til 8-10 år arbejder på gaden eller på bordeller, hvor de betjener et stort antal kunder hver eneste dag.

En anden gruppe af børn havner i prostitution efter, at de er blevet kidnappet og solgt til bordeller i storbyen. Et fænomen, der kaldes trafficking.

Børneprostitution findes overalt på kloden, men Asien er et af de steder, hvor problemet er mest alvorligt. Red Barnet har derfor etableret projekter i Bangladesh og Vest Bengalen, som har til formål at forbedre vilkårene for de børn, som har været udsat for prostitution.

Red Barnet arbejder tæt sammen med de lokale organisationer. Arbejdet er langsigtet og koncentreret om at forhindre, at børn ender i prostitution, samt at forbedre livet for de børn, som allerede har været udsat for prostitution.

Red Barnet og partnerne har oprettet væresteder, sikre centre og beskyttede hjem for børneprostituerede. Her er der mulighed for at være i fred og få den nødvendige hjælp. Børnene tilbydes psykologhjælp, lægebehandling og juridisk bistand. Ligesom de har mulighed for at modtage undervisning i skolefag og traditionelle håndværk. I sidste instans forsøger Red Barnet at hjælpe børnene tilbage til deres familie og deres landsby.

En anden vigtig del af Red Barnets arbejde består i at oplyse lokalsamfundet om det tabubelagte område, som børneprostitution er. Oplysningen skaber grobund for en større forståelse for børnenes situation, og kan dermed bane vejen for at vende hjem og leve et normalt liv.

            Fra http://www.redbarnet.dk