Áhrif kennara geta verið mikil

Það viðamikla verkefni að byggja upp góðan orðaforða og lesskilning verður ekki leyst af nýbúakennurum sem eiga að vinna með hvern og einn nemanda. Kennarar geta alls ekki kennt öll þau orð með beinni kennslu svo nemendur þurfa tæki og aðferðir til að læra ný orð sjálfir, til að verða virkir málanemendur.

Tengslin á milli orðaforða og lesskilnings eru talin hafa víxlverkandi áhrif. Að þekkja fleiri orð leiðir til betri lesskilnings á meðan góður lesskilningur og meiri lestur gefur tækifæri til að læra fleiri orð sem aftur leiðir til árangursríks lesskilnings. Hins vegar er erfitt að auka orðaforðann með víðtækum lestri á öðru tungumáli. Aðeins 2% óþekktra orða hafa neikvæð áhrif á lesskilning. Þess vegna er mikilvægt að aðlaga allt námsefni.

Í ágúst 2011/AGJ

CC-LEYFI

Heimildir
August, D., Carlo, M., Dressler, C., & Snow, C. (2005). The critical role of vocabulary
development for English language learners. Learning Disabilities Research and Practice, 20(1), 50-57.
Beck, I., McKeown, M. & Kucan, L. (2002). Bringing words to life: Robust vocabulary instruction. New York: The Gilford Press.
Calgary Board of Education. (2006). Research proposal: Identifying reading difficulties and evaluating response to intervention on the part of English language learners (ELL) in the Calgary Board of Education. An action research project. Calgary, AB: Author.
Coyne, Simmons og Kameenui. (2004). Vocabulary Instruction for Young Children at Risk of Experiencing Reading difficulties: Teaching Word Meanings during Shared Storybook Readings. Í J. F. Baumann, & E. J. Kame’enui (ritstj.), Vocabulary Instruction: Research to Practice, 13 – 27. New York: Guilford Press.
Goldenberg, C. (2008). Teaching English language learners: What the research does—and does not—say. American Educator, 32(2), 8-22, 42-44. Sótt af:  http://www.aft.org/pubs-reports/american_educator/issues/summer08/goldenberg.pdf
Goodin, M. G.,Weber, C. M., Pearson, P. D. og Raphael, T. E. (2009). Comprehension. The means, motive, and Opportunity for Meeting the Needs of Diverse Learners. Í Morrow, L.M., Rueda, R. og Lapp, D. (ritstj.),  Handbook of Research on Literacy and Diversity, 337-365. New York: The Guilford Press.
Graves, M.F. (2006). The Vocabulary Book: Learning and Instruction. New York: Teachers College Press.
Hart, B., & Risley, T. (2003). The early catastrophe. American Educator, 27(1). Sótt af: http://www.aft.org/pubs-reports/american_educator/spring2003/catastrophe.htm
Karmiloff, K. & Karmiloff-Smith, A. (2001). Pathways to Language. From fetus to adolescent. Cambridge: Harvard University Press.
Roessingh, H. Elgie, S. (2009). Early Language and Literacy Development Among Young English Language Learners: Preliminary Insights from a Longitudinal Study. TESL Canada Journal. 26: 2.
Vermeer, A. (2006). Speeding up vocabulary acquisition by immigrant children. Sótt  af: http://www.namsgagnavefurinnkatla.net/Fraedsla_forsida/vermeer%20vocabulary%20teaching%202006.pdf