Unglingastig (13-17 ára)

Á Menningarmótunum blómstra flestir unglingar og njóta þess að miðla sínum persónulega menningarheimi. Sjálfsmynd nemendanna er í mótun sem gerir ferlið mjög áhugavert. Mikilvægast á þessu stigi er að þau finni fyrir eignarhaldi hugmyndarinnar frá byrjun og skilji að ferlið, tjáningin og miðlunarleiðirnar ganga út frá þeirra eigin óskum og forsendum. Styrkleikar aldurshópsins er meðal annars aukið sjálfstæði, þroski og kunnátta sem býður upp á vinnu með fjölbreytta miðla og tækni þar sem hæfileikar nemenda til að nýta miðlunarþekkingu sína koma vel í ljós.

Menningarmótsferlið er byggt upp sem þrískipt námsferli í anda könnunaraðferðarinnar. Sjá nánar um verkefnið.

Fyrst er haldin kynning með þátttöku nemendanna. Að því loknu er unnið með menningu og miðlunarleiðir í skólanum og að síðustu er Menningarmótið sjálft haldið, þar sem foreldrum og öðrum nemendum er boðið  að fá innsýn í fjölbreytta menningarheima og áhugamál þátttakenda. Menningarmótið er sett þannig upp að hver og einn  hefur sitt svæði eða borð þar sem gefst tækifæri til að sýna og segja frá  áhugamálum og öðru því sem þátttakandinn velur sjálfur og skiptir hann máli.

Meginmarkmiðið er allir fái að njóta sín um leið og sköpuð er samstaða í hópnum. Það gerist í gagnvirka ferlinu við að varpa ljósi á styrkleika einstaklingsins – sem skilar sér  til baka á þann hátt að hópurinn eflist. Mikilvægt er að gefa öllum þátttakendum rödd og tækifæri til að sýna öðrum á hvaða hátt hver og einn vill láta sjá sig og sín áhugamál. Á þennan hátt er verið að efla jákvæða birtingarmynd sjálfsmyndar hvers og eins.

Þrátt fyrir að leiðbeiningarnar við að framkvæma Menningarmótin séu sniðnar að ákveðnum aldurshópum eins og bent er á hér fyrir neðan er það  lykilstarfsmanna og kennara að  meta hverju sinni, út frá þroska og forsendum þátttakenda, hvaða leiðir eigi við í hverju tilviki fyrir sig. Eftirfarandi þarf þó að hafa í huga í hvert sinn sem unnið er með verkefnið Menningarmót:

Undirbúningur og skipulag

Menningarmótsferlið á unglingastigi

1. Kynning fyrir nemendur

2. Menning  og miðlunarleiðir

3. Menningarmótið