Framkvæmd

Menningarmótsferlið er byggt upp sem þrískipt námsferli í anda könnunaraðferðarinnar. Sjá nánar um verkefnið.

Fyrst er haldin kynning með þátttöku nemendanna. Að því loknu er unnið með menningu og miðlunarleiðir í skólanum og að síðustu er Menningarmótið sjálft haldið, þar sem foreldrum og öðrum nemendum er boðið  að fá innsýn í fjölbreytta menningarheima og áhugamál þátttakenda. Menningarmótið er sett þannig upp að hver og einn hefur sitt svæði eða borð þar sem gefst tækifæri til að sýna og segja frá áhugamálum og öðru því sem þátttakandinn velur sjálfur og skiptir hann máli.

Meginmarkmiðið er að hver og einn fái að njóta sín um leið og sköpuð er samstaða í hópnum. Það gerist í gagnvirka ferlinu við að varpa ljósi á styrkleika einstaklingsins – sem skilar sér til baka á þann hátt að hópurinn eflist. Mikilvægt er að gefa öllum þátttakendum rödd og tækifæri til að sýna öðrum á hvaða hátt hver og einn vill láta sjá sig og sín áhugamál. Á þennan hátt er verið að efla jákvæða birtingarmynd sjálfsmyndar hvers og eins.

Þrátt fyrir að leiðbeiningarnar við að framkvæma Menningarmótin séu sniðnar að ákveðnum aldurshópum eins og bent er á hér fyrir neðan er það  lykilstarfsmanna og kennara að  meta hverju sinni, út frá þroska og forsendum þátttakenda, hvaða leiðir eigi við í hverju tilviki fyrir sig.

Eftirfarandi þarf þó að hafa í huga í hvert sinn sem unnið er með verkefnið Menningarmót: Undirbúningur og skipulag

 

Framkvæmd á mismunandi stigum:

takki_yngsta copymidstig_takkiunglingastigfullordnir_takki copy