Evaluering på elevens præmisser

Prøven er både skriftlig og mundtlig. De skriftlige opgaver laves i og afleveres på computeren, mens de mundtlige prøve aflægges i samtale med læreren.

Gør dig umage med alle opgaverne! Brug ordbog, hvis du er i tvivl om ord.

Eleven bliver bedømt på:

I. Skriftlig del  (halvdelen af prøven er skriftlig)

Opgave 1. Hvor god er du til at skrive dansk? 

 1. Vælg den bedst skriftlig opgave, du har lavet i vinter. Du kan vælge fra hvilket som helst tema, du har arbejdet med.
 2. Læs teksten igen og se lærerens kommentarer. Ret teksten grundigt igennem og gør din tekst endnu bedre end før. Ret stavefejl og lav sætningerne bedre.
 3. Skriv og fortæl mindst 3 gode grunde til, hvorfor du synes, at denne tekst er bedst.
 4. Send din tekst og din begrundelse for dit valg til læreren.

Opgave 2. Ordforråd 

 • Vælg igen et tema, du har arbejdet med i vinter.
 • Du skal lave en ordliste med mindst 15 ord fra temaet. Det skal være ord med tilknytning til temaet.
 • Oversæt ordene til islandsk.
 • Lav en sætning med hvert ord, hvor ordets betydning kommer tydeligt frem.
 • Sæt listen overskueligt op og send den til læreren.

Opgave 3.a. Selvevaluering, eller … hvordan har jeg arbejdet i vinter. Husk at skrive en sammenhængende tekst 

 • Fortæl om 3 ting, du har lært af temaerne i vinter.
 • Fortæl om 2 ting, du syntes at var svært ved temaerne.
 • Fortæl om 1 ting, du gerne vill have lavet mere af i temaerne.
 • Fortæl om, hvilke temaer, du bedst kan lide, og hvilke temaer, du syntes mindst om.

Opgave 3.b. Arbejdet

 • Hvad synes du er nemmest: at læse, at lytte og forstå, at fortælle, at samtale, at skrive?
 • Hvad lærte du mest af?
 • Hvad kunne du have gjort anderledes og bedre?

Opgave 3.c. Gode råd til læreren

 • Kom med nye idéer til temaer.
 • Hvordan synes du at kontakten med læreren var?
 • Kunne du bruge lærerens kommentarere til noget?
 • Andre gode råd?

II. Mundtlig  prøve 

Opgave 4: Lav en mundtlig fremslæggelse 

 • Vælg igen et tema, du har arbejdet med i vinter.
 • Lav en mundtlig fremlæggelse om temaet (2 minutter). Du kan fortælle hele temaet, eller du kan gå i dybden med en lille del af det.
 • Det skal være en sammenhængende fortælling.

Opgave 5: Læseforståelse – kommunikation 

 • Vælg en af de 3 tekster læreren har valgt (100 – 170 ord hver tekst)
 • Øv dig i at læse teksten højt og langsomt. Husk at lægge tryk de rigtige steder og hold pause ved punktummer.
 • Du skal kunne genfortælle teksten.
 • Du skal være klar til at svare på spørgsmål om ord og indhod i teksten.

Birgitte Pedersen, dansklærer i Tungumálaver 2007 – 2009