Hjemmeprøve

Prøven skal genspejle undervisningen. Der skal være konstant vekselvirkning mellem undervisning og evaluering. Eleverne skal aldrig prøves i et emne, aktiviteter eller med metoder de ikke har arbejdet med i undervisningen.

Når eleverne har arbejdet med det samme tema i tre – fire uger er det en god idé at bruge den erfaring og kunnen eleverne har opnået gennem arbejdet med projektet som basis for deres prøve. En hjemmeprøve giver dem god tid til at vise hvad de har lært.

Her er et eksempel på hvad slags prøve man kan lave som afslutning af et tema med aviser og netmedier.

Krimi

 • Du skal skrive en historie eller en nyhed som handler om en forbrydelse.
 • Teksten skal skrives i tredje person.
 • Din fortælling har skal have et offer, en gerningsmand, et til to vidner, en eller to politimænd.
 • Du skal vælge en af de følgende begivenheder, steder og tider.
 • Du skal fortælle om hvem der bliver mistænkt.  Hvordan opstår der mistanken er opstået og hvorfor?
 • Du skal fortælle hvordan sagen løses eller om den ikke bliver løst.
 • Bliver gerningsmanden straffet? Får gerningsmanden dom/bliver han/hun dømt?
 • Teksten skal være 450-500 ord.
 • Du har i alle faser fire muligheder at vælge imellem.
 • Du skal vælge en af de fire begivenheder, steder og tider.
 • Du må passe på at din tekst indeholder alle de elementer der opgives i kassen til højre.
Begivenhed (vælg en) Din tekst SKAL indeholde
Mord
Indbrud
Forsvunden person
Spøgelse
En kort beskrivelse af begivenheden. Hvad er der sket og hvordan skete det?Hvad lavede personerne da begivenheden fandt sted?
Personerne (du bestemmer selv) Din tekst SKAL indeholde
Gerningsmand, vidner, offer og andre personer. Personernes udseende.
Hvad de lavede
Hvad de følte: hvordan de reagerede.
Samtaler/dialoger: hvad de sagde.
Sted Din tekst SKAL indeholde
Klasseværelse
Korridor
Legeplads
Kantine
Beskriv scenen.
Hvad så personerne?
Hvad hørte personerne?
Kunne personerne lugte noget?
Tid  (vælg!) Din tekst SKAL indeholde
Morgen
Middag
Eftermiddag
Aften
Hvad tid af døgnet skete begivenheden?
Hvor lang tid varede begivenheden?
Hvornår begyndte den og hvornår sluttede den?
Slutning
 • Hvordan bliver sagen opklaret (eller bliver den ikke opklaret)?
 • Hvad vakte mistanken og hvorfor?
 • Bliver gerningsmanden straffet? Hvordan? Får han/hun dom?

Tjekliste (har du husket det hele?)

 1. Jeg har skrevet nyhed eller historie.
 2. Jeg har brugt tredje person.
 3. Jeg har valgt begivenhed, sted og tid.
 4. Jeg har lavet beskrivelse af personerne (offer, gerningsmand, vidner og andre personer).
 5. Jeg har skrevet om begivenheden.
 6. Jeg har skrevet hvordan sagen opklares eller ikke opklares.
 7. Jeg har skrevet om hvordan man fattede mistanke og dommen.
 8. Jeg har skrevet teksten i nutid eller datid.
 9. Jeg har skrevet 450-500 ord
 10. Jeg har læst teksten igennem.