Læsefærdighed

Multidansk er et web-baseret materiale, der imødekommer både børn og voksnes behov for et lettilgængeligt og vedkommende læremiddel. Ønsket er, at materialet generelt kan bruges til sprogstimulering, også for tosprogede børn i børnehaveklassen og i indskolingen. Ligeledes mener vi, at børn i de yngste modtagelsesklasser kunne drage nytte af materialet. Materialet er udarbejdet af Horsens Bibliotek og kommunens tosprogskonsulent.