Assessment

Úr aðalnámskrá fyrir 8. – 10. bekk:

” Gæta skal þess að námsmatið veiti sem bestar upplýsingar um stöðu nemenda með tilliti til markmiða. Enn fremur skiptir miklu máli að mat á framförum og árangri nemenda sé heildstætt og byggist á sem áreiðanlegustum matsaðferðum. Á þessu stigi í náminu færist aukin áhersla á lestur og ritun þó að hlustun og talað mál séu enn mikilvægir þættir sem nauðsynlegt er að meta jafnt og þétt. Mikilvægt er að nemendur viti hvert er markmið og grundvöllur matsins hverju sinni.”

EALTA is a professional association for language testers in Europe. EALTA’s interests are independent of those of any other organization. EALTA was set up with financial support from the European Community.

 Mission Statement

The purpose of EALTA is to promote the understanding of theoretical principles of language testing and assessment, and the improvement and sharing of testing and assessment practices throughout Europe.