11

  • Eleverne bliver kendt med nordisk kunsthistorie.
  • Eleverne bliverr kendt med en kunstner fra hvert af de respektive nordiske lande, de blir kendt med hans/hendes liv og kunst.
  • Eleverne præsenter sit arbejde for andre.