Højtidsdage

Målsætning: At eleverne lærer de nordiske nationers ydre symboler at kende

Diskussion om nationaldagen:

  • Hvorfor fejrer vi nationaldagen?
  • Hvornår holder de andre nordiske lande nationaldag, og hvorfor? 

Individuelt arbejde

  • Eleverne lærer nationalsangen.
  • Eleverne vælger at lære (læse og illustrere) en af de andre nordiske landes nationalsange.
  • Eleverne lytter til nationalsange fra de andre nordiske lande.

Gruppearbejde

Hver gruppe påtager sig et land.

De skaffer sig følgende oplysninger: nationalsangen, flaget, nationaldragter, hvordan nationaldagen foregår.

Præsentation:

Simulation, oplæsning, udarbejdelse af en planche, nyhedsartikel i en avis, eller nyhedsindslag på video.

Gæster fra hvert enkelt land til at fortælle om traditionerne.

Man kan evt. lave en radio- eller fjernsynsudsendelse hvor man taler med en repræsentant for hvert af det nordiske lande og de sammenligner forholdene.

Hvad er fælles for nationaldagene, og hvordan afviger de fra hinanden?

Andre højtidsdage

  • Hvad kan du finde ud af om dagene her nedenfor? 
  • Hvorfor bliver de holdt højtidelige, og hvordan? 
  • Er det forskelligt fra land til land? 
  • Er der skikke omkring disse højtider der ikke kendes i dit hjemland?

Skt.Hans, Valborgmesse, handelsweekenden (Bank Holiday), påske, nytår, fødselsdag, første sommerdag, Skt. Lucia.