Kunstarter

 Målsætning: At udvide elevernes horisont og gøre dem bekendte med internationalt berømte nordiske musikere, komponister, forfattere, instruktører, skuespillere, designere, arkitekter, billedkunstnere. (Listen er langt fra dækkende.)

Nævn de kunstarter du kender.

  • Hvilke kunstarter arbejder du selv med (i skolen, uden for skolen)?
  • Kender du nogen kunstner personligt?
  • Hvilken kunstart arbejder han/hun med?
  • Kan du nævne nogen berømte kunstnere?
  • Hvilke kunstarter arbejder de med?

Eleverne indhenter viden om forskellige kunstarter og prøver selv at producere noget. 

  • Tegne eller fortælle om den kunstart, som de bedst kunne lide.
  • Hvilken kunstart er  mest populær?

Oplysninger bliver indsamlet og de offentliggjorte til andre elever på en webside, blogside eller wiki-side, med slideshow, i et billedalbum (Bookr eller Flickr Toys), avis (Glogster), opslagstavle eller videobånd.