8

Målsætning:

At vække elevernes opmærksomhed omkring det billede medierne giver af de nordiske lande og deres indbyggere.