Skolen

Målsætning: At elever laver korte opgaver hvor de forsker i deres nærmiljø og afleverer resultaterne som en rapport og/eller præsentation.

 • Hvor mange elever er der i din skole?
 • Hvor mange er der i din årgang?
 • Hvor mange er der i din klasse? (Hvor mange drenge og hvor mange piger?)
 • Hvornår begynder børnene at gå i skole i dit hjemland?
 • I andre nordiske lande?
 • Hvor længe er de i skole om dagen?
 • Hvad laver de efter skoletid?
 • Hvad bruger eleverne deres øvrige fritid til (weekender og skoleferier)?
 • Er det forskelligt fra land til land?
 • Veksler det efter om de bor ved havet, på landet eller i byen?
 • Er der fritidsklubber eller andre frie aktiviteter i forbindelse med skolen?
 • Er der et ungdomscenter?
 • Hvilke aktiviteter er der?
 • Hvor mødes de unge der ikke har adgang til et ungdomscenter?
 • Hvordan fordriver de tiden?
 • Hvad er dine jævnaldrende mest interesseret i?
 • piger
 • drenge
 • piger og drenge sammen
 • forskelle efter landsdele eller lande

Opgave:

 1. Tag interview med elever der har forskellige interesser.
 2. Tag et interview med en der er særlig dygtig til sport, musik, billedkunst, til at skrive.
 3. Idoler: Hvilke idoler lægger man mest mærke til? Sportsfolk, skuespillere, musikere?
 4. Veksler det efter køn/land/landsdel?
 5. Hvad indebærer det at være idol? Hvilken påvirkning har idoler, direkte og indirekte, på mode, holdning, meninger, ansvar?
 6. “Kære dagbog …” Skriv om en dag i dit liv.
 7. Alle elever skriver dagbog en bestemt dag, alle tekster samles sammen og offentliggøres under den aktuelle dato.

Kilder:

EMU genreskrivning:at styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst, udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form  og skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation.”