11

Nordiske kunstnere

Mål:

  • Elevene skal bli kjent med nordisk kunsthistorie.
  • Elevene blir kjent med en kunstner fra hvert av de respektive nordiske land, de blir kjent med hans/hennes liv og kunst.
  • Elevene presenter sitt arbeid for andre.