Erhvervsliv

Målsætning: Erhvervsorientering. Erhvervsbetegnelser, løn, valuta, brancher, ressourcer.

 •  Hvad er de vigtigste erhverv i Island, Danmark, Sverige, Norge, Grønland, Færøerne, Finland?
 • Er der forskel på erhvervslivet fx i Nord- eller Sydnorge eller Nord- eller Sydsverige?
 • Hvor i består denne forskel?

Hvordan forbinder du lande med disse varer og varemærker? Hvad slags varer bliver produceret under hvert varemærke?

Volvo, Saab, Scania, Freja, Bang & Olufsen, Maarud, Dansukker, tømmer, avispapir, tændstikker, smørrebrød, Ecco, Danfoss, Marel, Nokia, Kosta – Boda, Arabia, Tuborg, skinke, OTA-madvarer, Nidar- Bergene, Marimekko?

 • Hvad siger disse varer om erhvervslivet i hvert land for sig?
 • Hvad er Nordens største naturressourcer?
 • Hvordan knyttes produktion af disser varer til hvert lands naturressourcer?
 • Hvilke varer bliver produceret i Island?

Hvilke job sætter du i forbindelse med:

 • industri, banker (fx bankdirektør, kasserer, sekretær)
 • fiskeri
 • landbrug
 • handel / forretningslivet
 • sundhedsforhold
 • uddannelse
 • politik
 • myndigheder, fx retsvæsenet osv.?

Find ud af hvad dine forældres job hedder på et andet nordisk sprog.

 • Hvilke regler gælder der om hvad unge må arbejde med?
 • Hvor lang må arbejdstiden være i forskellige aldre?
 • Er der tilsvarende regler i andre nordiske lande?
 • Hvilken ret har du til at få arbejde i det andet nordisk land?

 • Hvilket nordisk land er kendt for
  • olieboringer
  • jernmalm
  • sejlads
  • fiskeri
  • landbrug
  • industri
  • design
  • skovbrug
  • papirfremstilling
  • træindustri?

Er disse erhverv knyttet til bestemte landsdele eller breddegrader?

Disse opgaver passer som kontaktopgaver på hvilket som helst skoletrin.

Oplysningerne indsamles og præsenteres for andre elever på en webside, slideshow, et blad eller en video.