Forskningsopgave

Målsætning:

  • At udføre et kort forskningsprojekt som har med vareudbud, forbrugerbevidsthed og prisbevidsthed at gøre når det drejer sig om nordiske varer
  • At fremsætte resultater på en hensigtsmæssig måde og med brug af passende ordforråd

Gruppeopgave

Eleverne arbejder sammen i grupper. De besøger butikker og forelægger en spørgeskemaundersøgelse. Skemaet skal være udarbejdet så at den der svarer har en række svarmuligheder (fx 1, 2, 3, 4, 5).

Hensigten er at undersøge

  • om handlende og forbrugere ved at bestemte varer er nordiske
  • hvad de synes om bestemte varer.

 Eleverne bearbejder svarene og præsenterer dem i form af søjle- eller cirkeldiagrammer. (Integration med matematik.) Resultaterne bliver præsenteret med et passende ordforråd.

Samarbejdsprojekt

Hvis eleverne har en nordisk venskabsklasse, kan de udspørge den om varer fra hjemlandet hos den, og eventuelt kan klasserne sammenligne priser på de samme produkter i de to lande. Bankernes hjemmesider har ofte regnemaskiner hvor man kan omregne beløb i forskellige valutaer.

Eleverne bearbejder svarene og præsenterer dem i form af søjle- eller cirkeldiagrammer. (Integration med matematik.) Resultaterne bliver præsenteret med et passende ordforråd.