Forskningsprojekt

Målsætning: At eleverne laver en undersøgelse omkring turisme i deres hjemegn.

 • Kommer der mange udenlandske turister til din hjemegn?
 • Hvad kommer de for at se?
 • Hvordan er landskabet og erhvervslivet?
 • Hvad er du stolt af i din hjemegn eller dit land?
 • Hvilke muligheder giver omgivelserne dig for at vise dine gæster noget interessant?

Gruppearbejde

 • Forbered et besøg. Tilrettelæg udflugter.
 • Hvad vil I sige når I skal være guider på udflugterne?
 • Hvordan vil I fordele arbejdet med at guide imellem jer?
 • Hvad skal der ordnes i forvejen (overnatning, mad, transport, udgifter)?

Ordforråd og sprogbrug

 • Lav en liste over nødvendige ord og sætninger som du helt sikkert kommer til at få brug for.
 • Øv dig i at sige dem højt og til dine kammerater i skolen.