Dagligt liv

Denne opgave er oplagt til integrering mellem flere fag (af modersmål og nordiske sprog) og kontakt med elever andre steder.

Målsætning:

  • At eleverne stifter kendskab med det deres jævnaldrende foretager sig – hjemme eller i udlandet.
  • At opfordre til samarbejde med elever i andre lande og lære deres dagligdag at kende.
  • At eleverne trænes i at fortælle om sig selv og deres liv hvad enten det på deres modersmål eller et fremmedsprog.
  • At eleverne trænes i målbevidst at stille spørgsmål og at svare udførligt.

Þetta verkefni hentar vel til samþættingar greina (móðurmáls og norrænna mála) og samskipta við nemendur annars staðar.

Skal smides ud!

  • At lære en interessant forfatter af ungdomsbøger at kende og lave en præsentation af en forfatter og hans/hendes værker.
  • At opfordre elever til at skrive historier, eventyr og digte, s. s. om skolelivet, kærlighed, kærlighedssorg og kontakt af andre af forskellig alder.

Opgave:

Grupper unge på skolens intranet eller i samarbejdsopgaver mellem landsdele eller lande hvor eleverne skriver eventyr, nyheder, fortællinger og historier og lægger ud på nettet til andres fornøjelse.

Eleverne kan arbejde ud fra et fælles minde /en fælles erindring.

Udarbejdelse:

  • En undersøgelse: Eleverne kan lave en undersøgelse i klassen hvor de spørger om fritidsaktiviteter s.s. læsning, brug af tv, træning/interesse for sport. De kan kontakte en klasse et andet sted i landet, i et andet land/land som laver en samme slags undersøgelse – så kan klasserne udveksle resultater, sammenligne dem og offentliggjort dem, fx i form af enkle tekster, tegninger, fotografier eller collage på en plakat.

  • Venskabsklasser: Eleverne kontakter en venskabsklasse i en skole (i samme land eller i udlandet). Eleverne laver spørgsmål om alt de har lyst til at vide om livet i vedkommende land/landsdel og venskabsklassen får den opgave at svare på spørgsmålene.

  • Brevveksling, klasseavis, billedalbum med korte tekster, computerkontakt. Man kan sammenligne land/landsdele. Klassen udgiver en avis hvor hver enkelt elev fortæller om sig selv i tekst og billeder; familie, interesser, hvad han/hun laver om sommeren osv. Denne avis sendes til venskabsklassen som en præsentation (og klassen får forhåbentlig noget lignende i stedet). Avisen kan også handle om de unges social liv, konfirmation, traditioner og deres interesser. Der kan fortælles om yndlingsskuespilleren, -sangeren, -idrætsudøveren, – musikken, – moden, – forfatteren…

Kilder:

EMU genreskrivning:at styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst, udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form  og skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation.”