Klovn

Mål

Mundtlig træning
Træning i udtale
Sprogets rytme indøves
Ordforråd indlæres, gentages i leg sammen med venner.

Aldersgruppe: 7. og 8. klasse

Forløb

Opvarmning: Hoved, skulder, knæ og tå (hele klassen synger sammen)

  Hoved, skulder, knæ og tå
  knæ og tå
  hoved skulder, knæ og tå.
  Øje, øre, næse, mund
  Hoved, skulder, knæ og tå.”

Varitioner: lav om på teksten efter 1. vers

 • Læreren fortsætter med klovnen som hjælpekok. Taler om de forskellige legemsdele – hvad de hedder på dansk.
 • Eleverne skriver deres kropsgloser på billedet af klovnen.
 • Eleverne arbejder sammen i gruppe på tre.
 • Eleverne får hver en papirstrimmel.
 • De skriver hver for sig otte kropsgloser i en leste på strimlen – det ene ord efter det andet.
 • Når de har skrevet de otte ord skal de klippe strimlen (eller rive den) så der bliver små lapper der hver for sig har en kropsglose.
 • De tre elever sidder sammen  ved et bord. Første elev lægger sine kropsord på bordet. Næste elev lægger sine ord i en række under og det samme gælder for den tredje.
 • Nu ved eleverne hvordan deres monster skal se ud. De har kun lov til at bruge de legemsdele de har kort på – og de skal bruge det antal som de har liggende i kortene.
 • Eleverne præsenterer deres monster for klassen.

Materialer

Klovnen – dokument
Papirstrimler til at skrive på
Farvestifter og et stykke papir til at tegne på til hver

Indhold

Kroppen, legemsdele/kropsdele, bevægesler

Gevinst

 • Øvelse med fokus på TPR
 • Bevægelse og sang styrker hukommelsen
 • Eleverne kender klappelege på islandsk
 • Eleverne bevæger sig frit i klasseværelset eller udendørs
 • Samarbejde
 • Holistisk tilgang til sproget
 • Mundtlig træning
 • Sjov leg og sang
 • Selvsikkerhed

Tidsramme
En undervisningstime

Evaluering
Logbogen/ selvevalueringsskala