Genbrug af materialer

Jeg har på flere skoler set, at der ligger gamle eksemplarer af ”På let dansk” eller ”Børneavisen” – de kan sagtens bruges til en lille kort mundtlig øvelse.

Mål: at læse og referere indhold – mundligt

Forløb:

  • Lad eleverne vælge en kort artikel, som de læser hurtigt.
  • Alle elever skal så for klassen sige et par sætninger om indholdet.
  • Og så vil det vise sig om klassekammeraterne kan forstå, hvad de siger!

Tid:         max. 20 minutter i alt