Associationer: Tænk på et ord

Giv eleverne en liste med 10-15 nye ord, som f. eks. hører til den næste tekst i bogen.

Bed alle om at skrive ned, hvad de kommer til at TÆNKE på når de hører eller ser ordet, OG bed dem tegne en lille tegning til ordet. 

Inddel klassen i grupper af fire og bed eleverne forklare deres tegninger og forbindelsen til ordet, der skal læres.

Variation: 

I stedet for at bearbejde i grupper, lad elever tegne et ords association på taven og lad resten af klassen matche ord og tegning.