2015 – 2016

I skoleåret 2015-16 var Lisbet Kaysen Andersen, rejselærer i Reykjavík. Hun samarbejdede med islandske dansklærere på 11 forskellige skoler i Reykjavik. Lisbets didaktiske indgangsvinkel til fremmedsprogsundervisningen er, at den skal indeholde elementer som leg, sang, digtning og bevægelse. Hun er af den overbevisning, at når eleverne glemmer sig selv i “legen”, så finder god læring sted. I “legen” er alle parader oftest nede og sindet er åbent for nye input.

Lisbets materiale

IMG_2248 IMG_2249 IMG_2250 IMG_2251 IMG_2252 IMG_2253 IMG_2254 IMG_2255