Hvor hurtigt kan du finde et ord?

Mål: at træne færdigheder i at lytte og tale

Ekstra udstyr: en tennis- eller badebold

Organisering:

Skriv en ordkategori på tavlen, det kan være sport, mad, udsagnsord eller hvad I arbejder med.

Kast en tennisbold til elev, der når hun griber siger et ord.

Hun kaster tilbage til dig ELLER til en anden elev, som siger et andet ord.

Og det skal gå HURTIGT