om

Dansk – islandsk samarbejdsprojekt

Aftalen gælder i 4 år for perioden 1. august 2007 – 31. juli 2011 og omfatter bl. a

En dansk udsendt lektor eller en anden underviser ved Islands Pædagogiske Universitet

Der ansættes hvert skoleår en udsendt lektor eller en anden underviser ved Islands Pædagogiske Universitet. Lektoren skal primært arbejde med de lærerstuderendes taletræning for at øge deres evner i brugen af dansk talesprog. Arbejdet med dette sker dels i forbindelse med et sprogværksted, dels med fjernstuderende. Lektoren indgår i et fagligt og pædagogisk samarbejde med den faste lektor i dansk, herunder deltagelse i undervisningen. Lektoren medvirker til planlægning og gennemførelse af kursusvirksomhed for dansklærere på grundskole- og ungdomstrinnet.

To danske udsendte rejselærere i islandske grundskoler

Der ansættes hvert skoleår to rejselærere til udstationering i islandske grundskoler.

Der lægges vægt på den mundtlige sprogtræning i arbejdet med eleverne, således at de kan nyde godt af at have en lærer, der har dansk som modersmål og  kan formidle sin egen kultur. Rejselærerne skal herudover tilrettelægge korte kurser for islandske lærere i de områder, de udsendes til.

Dansk – islandsk samarbejdsprojekt