Drenge for sig og piger for sig!

–          et forsøg med kønsdelt undervisning i 7. klasse Langholtsskóli marts 2011

Organisering:

På skolen ligger 7. klasses dansktimer på samme tid, så de to dansklærere har mulighed for at samarbejde og undervise på tværs. Det er erfaringen at piger og drenge agerer meget forskelligt i klasserummet og derfor er ideer til at prøve 3 uger med kønsopdelt undervisning op stået.

Opgaverne er tilrettelagt, så de bør have appel til de to køn.

Lærerne har mulighed for at se deres elever i helt nye sammenhænge.

Eleverne skal have tid til at se hinandens arbejder, som udstilles i klasserne.

Tid: der er afsat 3 dobbeltlektioner til forløbet.

Materialer:

  • Opgaveforlæg i kopi
  • Sakse, blyanter, farver, lim og andet til kreativ udfoldelse
  • Dansk-islandsk ordbøger

Evaluering:

Eleverne udfylder et evalueringsark med fokus på deres personlige udbytte.

Evalueringsark i en kønsopdelt skole

Til drengene

 

 

 

 

 

 

Til pigerne