Begynderundervisningen A1 – A2

Følgende materiale kan godt anbefales som supplerende materiale i undervisning for begyndere, især når undervisningen er organiseret som karrusel eller som træningsstationer.

Med begyndere mener man elever eller studerende på sprogniveau A1 – A2 i relation til de rapporterende funktioner der bygger på Europarådets referencerammer, Common European Framework of Reference for Languages (Council of Europe 2001). Disse rammer definerer kravene til de kommunikative færdigheder for andetsproget/fremmedsproget:  lytte, læse, mundtlig interaktion, mundtlig produktion og skrivning.

Den Europæiske Sprogportfolio, af  David Little Professor, Leder af Centre for Language and Communication Studies; Trinity College, Dublin, Irland. (Sprogforum, 2004).

Portfolioens pædagogiske såvel som rapporterende funktioner bygger på Europarådets

referencerammer, Common European Framework of Reference for Languages (Council of

Europe 2001). Disse rammer definerer kravene til de kommunikative færdigheder for

andetsproget/fremmedsproget