Danmark til daglig

Om programmet

Danmark til daglig” er et internetbaseret e-learning-program om kultur- og samfundsforhold i Danmark.

Programmet er bygget op omkring domænerne:

  • ”Hverdagsliv og medborgerskab”
  • ”Arbejde”
  • ”Uddannelse”.

Hvert domæne er inddelt i fem lektioner, og hver lektion er inddelt i scener, jf. oversigten.

I “Danmark til daglig” formidles stoffet gennem en fiktiv familie, familien Skov. På en enkel måde og i et forholdsvis enkelt sprog introducerer de fiktive personer brugeren af programmet (i det følgende kursisten) til mangfoldige sider af det danske samfund.

En Kommentar til Danmark til daglig

Peter Raagaard skriver:
december 9, 2010 d. 1:24 pm

Formålet med “Danmark til daglig” er at introducere voksne lørnere til danske samfundsforhold og dansk kultur. Materialet er bygget op som en række indtalte dialoger og monologer med undertekst om et bestemt emne eller tema i relation til danske samfundsforhold.
Det kræver derfor en god sprogforståelse og er nok mest henvendt til elever, der har haft dansk et stykke tid. Som lærer bør man i hvert fald læse undervisningsvejledningen og se programmets “demo”, før man bruger det i undervisningen.
Programmet indeholder ikke deciderede øvelser eller opgaver, lektionerne er ment som oplæg til reflektions- og samtaleøvelser.
Man kan diskutere, om nogle af de emner, der introduceres mest er henvendt til lørnere fra ikke-vestlige lande (skilsmisse fx), men som bekendt er der også mange forskelle mellem danske og islandsske samfundsforhold, og “Dansk til Daglig” er en god mulighed for at arbejde med dem.
Programmets styrke er, at al dialog er indtalt som lydfiler, der samtidig vises som tekst. Derfor er det en god kilde til at arbejde med talt sprog og lytteforståelse på de højere klassetrin og i gymnasiet.
-PR