Iøjnefaldende ord

Bed eleverne om at arbejde individuelt og bed dem finde 2o ord, de ikke så godt kunne huske fra nogle kapitler/tekster tilbage i bogen.

Herefter skal eleverne to og to prøve at ”designe” ordet på et stykke papir:

L——A——N——-G

N

  E

    D

Bed eleverne om at gå rundt og dele deres designs med andre par