Find ud af 5 ting du IKKE vidste om en klassekammerat

Mål: træne færdigheder i at lytte, tale og at præsentere for klassen

Organisering: Eleverne arbejder 2 og 2

De skal samtale på dansk og finde ud af 5 ting om deres klassekammerat, de ikke vidste i forvejen.

Når alle har interviewet hinanden, så fremlægger eleverne på skift for klassen.

(Hvis opgaven er svær for eleverne, så giv dem nogle modelsætninger på tavlen: ”Min kammerat har været i…”, “Hedda elsker/hader..”, “Petur har en… etc.”)