Bingo – om at lytte

I TIGER butikken kan man købe talbingo meget billigt, men måske har I allerede et på skolen – eller du har måske et derhjemme?

Lad en gruppe på 5-7 elever spille, hvor en elev er Bingomester. For de elever, som har svært ved tallene er det en god ide at have en oversigt over dem på dansk, det kan f. eks. være fra “Klar – Parat”

En variation kan være at dele 10 talbrikker ud til hver elev, så skal eleverne på skift sige tallet på dansk.