Rim og remser

Mål

Mundtlig træning.
Udtale med fokus på udtale af æ og ø trænes gentages.
Øvelsen kan bruges til en genopfriskning af lydenes udtale, når det kniber.

Aldersgruppe: 7. – 8.  klasse

Forløb

  • Læreren modellerer remsen en – to – tre gange.
  • Remsen skrives op på tavlen – og læst op samtidigt ord for ord.
  • Læreren læser op en line og eleverne gentager den – den ene linje efter den anden.
  • Gentaget indtil alle har lært remsen.
  • Når alle har lært remsen kan man sige den hurtigt – langsomt, hviske den eller råbe højt.

Materialer

Video
Tekst på tavle
Logbog – Min bog for at skrive remsen i
Ark med flere rim og remser

Gevinst

  • Sjov tilgang til sproget
  • Mundtlig træning med TPR
  • Holistisk tilgang til sproget
  • Selvsikkerhed

Tidsramme
Når indlært kan opgaven bruges som opvarmning eller afslutning, som afveksling eller når man vil få et opfriskende pust i undervisningen.

Evaluering
Logbogen/ selvevalueringsskala

Børneremser
Farmors rim og remser