Samtalekort

Der er flere kategorier af samtalekort:

 • Fraser: oversættelse og reaktion
 • Grammatik: udsagnsord, navneord, tillægsord
 • Ordforråd: hv- spørgeord, bindeord, småord
 • Spørgsmål: lette, svære, ja/nej

Idéer klare til brug:

Variation 1

Organisering: “Speed-dating”-modellen

 • To rækker med elever over for hinanden.
 • De trækker kort fra en bunke.
 • Eleverne i hvert par skiftes til at stille spørgsmål.
 • Den ene række rykker en plads til højre hver gang læreren fløjter (fx efter 2 minutter).
 • Man begynder forfra med en ny partner.

Variation 2

 • Hver elev har trukket fem kort som han/hun har i hånden.
 • Eleverne går rundt i klassen hver med 5 kort, finder en samtale partner og skiftes til at stille spørgsmål til hinanden.

Variation 3

Eleverne sidder to og to og skiftes til at stille hinanden spørgsmål fra forskellige kategorier.

Evaluering
Logbogen/ selvevalueringsskala