Mundtlighed

Mundtlighed – teori og praksis handler om et emne, som fylder meget i alle menneskers tilværelse og i al undervisning – og som alligevel er forsømt. Den mundtlige kommunikation er en hjørnesten i skole og uddannelse, i medierne, i snakken mellem venner og i opretholdelsen af det demokratiske samfund. Det talte sprog er en afgørende faktor i elevernes identitetsdannelse, i deres forudsætninger for at kunne komme igennem med deres synspunkter og i deres mulighed for at blive ligeværdige partnere i skolens fællesskab. Det talte sprog er også en afgørende ramme omkring lærerens formidling af fagligt indhold til eleverne. Hvis dette talesprog ikke fungerer hensigtsmæssigt, er der meget i lærerens undervisning og elevernes læring, som heller ikke fungerer.

Fra Kvan – Tidskrift for læreruddannelse og skole.