“Indkast” – et åndeligt ”time out”

”Indkast”

På Laugarlækjarskóli har eleverne en dobbeltlektion om ugen, det vil sige 80 minutter, og Nanna Ævarsdottir og jeg talte om, at netop i det lange modul er det en didaktisk overvejelse værd, at overveje et afbræk i undervisningen.

Argumenterne kan være mange, men her er valget dels for at give eleverne et åndeligt ”time out”, dels at understøtte den mundtlige dimension.

Det korte, hurtige indslag i undervisningen vil overrumple elverne lidt, og de når knapt at overveje om de er nervøse eller uvant med at tale dansk.

De små korte ”indkast” bør indholdsmæssigt hænge sammen med det emne eller indhold eleverne ellers arbejder med f. eks. i de bogsystemer som bruges.

Ifølge Nannas årsplan er der 25 – 30 dobbeltlektioner på et år på Laugarlækjarskóli, så derfor er ambitionen at samle det antal små indkast til den daglige undervisning.

Hvis den islandske lærer ikke føler sig så tryg ved at tale dansk, er disse små didaktiske tiltag forbundet med  forholdsvis lille risiko – de er hurtigt overstået.

Lad meget gerne eleverne evaluere indkastene efter en periode – ikke ALT virker på ALLE klasser.

Aktiviteter