ABC!

Find et ord til hvert bogstav i alfabetet.

Gå en tur rundt i området.

HUSK papir og blyant.

Kig og skriv et ord du ser med:

A

B

C

og så videre . . .