Hop og stav!

I skal bruge en stor trampolin.

Læreren læser et ord op

Stav det mens du hopper!