Rækkefølge!

Hjælp hinanden i gruppen.

I skal lægge alle ordkortene i alfabetisk rækkefølge.

Ordkort for en aktivitet med alfabetisk rækkefølge