Dreamteam 1

Før historien

Lav en brainstorm på tavlen med ord fra fodbold.

Lad eleverne lave sætninger med ordene, for at få ordene til at ”sidde bedre fast”.

Under historien

Læs historien sammen på klassen

Efter historien

Del eleverne op i grupper (2-3 sammen) – lad dem være fodboldkommentatorer – lad dem kommenter kampen.

Trine, Ester, Stefania og Jonina