Skelettet på hjul 2

Læs teksten

A side 45-48 – en lektion,

B  side 49-51 – en lektion

Hver enkelt elev læser en sætning højt – og hvis eleven har lyst, gerne mere! Der stoppes op og eleverne forklarer på islandsk hvad teksten handler om.

A:

Vælg afsnittet s. 48: ”Et sted møder…… gennem vindjakken”

Eleverne skriver 5-6 linjer om HVEM de tror drengen er.

De læser deres tekst op og læreren spørger til deres forklaringer.

Alle snakker om hvad de mener om teksten på dansk.

B:

Klassen deles op i grupper, mindst 4 i hver, og roller fordeles: mor, far, Martin og Trofast.

Grupperne laver et rollespil over den sidste del af teksten.

Linda, Sólveig, Elín, Helga, Jóhanna