Hvordan sikrer vi os at alle er med?

Fiktive cases v. Hanne Kjær-Rasmussen og Else Brink Nielsen.

Case I – En dansktime

Case II – Elever arbejder med computer i dansk

Case III – Den tavse elev

Case IV – Tavleundervisning