Case II – Elever arbejder med computer i dansk

Det har ringet og læreren går hen til klasseværelset, hvor eleverne står og venter udenfor, han låser døren op. Eleverne kommer ind og sætter sig. Læreren siger til klassen, at computerlokalet er booket, de skal gå i gang med et projekt om Danmark, arbejde i grupper og lave en power point om emnet. Læreren går ud af døren, går hen til computerlokalet og låser op. Bagefter går han ned i klasseværelset, sætter sig ved sin egen computer, tænder den og sidder der indtil timen er færdig.

Hvordan kan eleverne vide, at den information de finder, er brugbar?

Hvordan kan læreren sikre sig, at eleverne ved hvad de skriver (copypaster)?

Svar fra salen: (Alle kommentarer er fra kusets deltagere)

  • Nogle elever er i stand til at styre en sådan proces, men ikke alle.
  • Læreren bør lægge op til projektet ved at gennemgå krav til produktet, tale om processen, introducere nogle brugbare, lødige sider på internettet og muligvis have lavet et arbejdsark til eleverne, så de også kender tidsrammen.
  • I processen er læreren vejleder og opsøgende, han går rundt mellem grupperne.
  • I dette arbejde bør læreren integrere ordforrådstilegnelse og grammatik med sine spørgsmål og vejledning i processen.
  • I efterbehandlingen sikrer læreren sig, at eleverne ved hvad de har skrevet og kan bruge deres nye viden.

Har du flere idéer som du vil dele med andre?