Case III – Den tavse elev

Eleverne i 9.kl myldrer ind i klasselokalet, mange snakker med hinanden og pjatter, et par drenge kaster med en basketball de har spillet med i frikvarteret.

Der er ikke faste pladser, men én elev har den samme plads hver gang. Han sætter sig midt i klassen ved et bord, hvor ingen andre sætter sig. Ingen af de andre elever snakker tilsyneladende med denne elev – ”Det er fordi han er indadvendt, lidt autistisk,” siger læreren og fortæller eleverne, hvad de skal lave.

Den indadvendte elev tager noget helt andet materiale op af tasken og går i gang uden at ænse de andre. ”Han bryder sig ikke om at sige noget, så vi lader ham sidde og arbejde selv!”

De øvrige elever der skal arbejde parvis går i gang med opgaven og der snakkes og grines. Men ikke den tavse, han løser sine opgaver skriftligt.

Skal eleven have lov til at blive siddende?

Svar fra salen

  • Læreren må prøve at skabe tryghed og tillid, så eleven tør vise mundtlighed
  • Eleven kan evt. som et skridt på vejen bare fremlægge for læreren
  • Læreren bør ændre elvernes pladser og prøve at integrere eleven

Har du flere idéer som du vil dele med andre?