Dybde bearbejdning: Ordkort – et spil

Materiale:

20 lapper papir pr. person – lad evt. eleverne klippe/ skære dem selv af kasseret papir

Procedure:

  • Alle elever finder 20 ord i ordlisten til et kapitel i bogen, på den ene side skrives ordet på dansk, på den anden på islandsk.
  • Eleverne spiller nu to og to – en lægger et kort op med et ord, den anden skal så hurtigt sige ordet på det andet sprog.

Hvis det er korrekt vinder elev to kortet og kan lægge det til side som et stik, hvis ikke vedkommende kan svare går det tilbage i første elevs bunke.

Andre: synonymer, antonymer, uregelmæssige udsagnsord, ”siger” ”sagde”