”De skal have baghjul nede i Touren”

Baggrund: Drengene fra Angora var meget populære for nogle år siden i Danmark. Det var et satireprogram på DR2. Sangen handler om Henning, der har fået 15000 kr. i sponsorat af et kondomfirma, der vil have, at holdet Team Easy On skal vinde Tour de France.

Teksten blev brugt i et emne om sport i 10. klasse.

Opgaveark-Drengene fra Angora

Overvejelse: Teksten i sangen er lidt svær, da personerne taler jysk og én ikke taler dansk. Derfor valgte vi i stedet at fokusere på personkarakterne og overordnet handling, mere end den tekstnære undervisning.

Mundtlig øvelse: Alle elever får en seddel om personerne (se og klip vedhæftede side 1-3), går rundt blandt hinanden og læser deres seddel højt. De elever der har samme person finder sammen.

Præsentation: Hver gruppe præsenterer deres person, ved at læse deres seddel højt en af gangen. Alle elever skal også nævne et vigtigt ord fra deres seddel. Ordene noteres på tavlen af lærer (ved billede – se vedhæftede side 4)

Mundtlig øvelse: Eleverne arbejder to sammen. Én er elev A, én er elev B. Eleverne får opgave (se vedhæftede side 5) og skal nu spørge hinanden, for at udfylde de tomme pladser i deres skema. Eleverne kan få hjælpespørgsmål (se vedhæftede side 6)

Eleverne ser musikvideoen.

Lytteøvelse: Eleverne arbejder to sammen og får sangteksten klippet ud i små bider (se vedhæftede side 7-8) og skal nu høre teksten igen, mens de forsøger at samle teksten.