Husnissen

Den gamle kone der ville have en husnisse

Fortalt af Else Brink Nielsen, rejselærer i Island 2010 – 2011

Den gamle kone der ville have en husnisse omsat til printervenlig form.

Nissen holder traditionelt til i huse, stalde og lader. Han optræder som en beskyttende ånd for grunden.

Her tager han sig af husdyrene(specielt hestene er hans yndlinge)og praktisk arbejde og bringer lykke til menneskene, der bor der.

Tidligere var nissen dog ikke altid god. Hvis han ikke blev behandlet ordentligt kunne han tage en frygtelig hævn og i værste fald tage livet af folk. Kunne også finde på at rejse sin vej i vrede. Skete det tog han lykken med fra gården.

Normalt nøjedes han dog med mindre drillerier, hvis han var utilfreds. Det er ikke særligt svært at holde sig gode venner med sin husnisse. Han kræver blot en skålfuld grød med en stor smørklat i midten til højtider.

Fra Wikipedia, december 2010