Inspirerende læsning

Her er nogle links til inspirerende læsning. Det drejer sig om nogle gratis online-udgaver af blade for lærere i dansk som andetsprog. Der er masser af artikler om dansk som andetsprog, fremmedsprogspædagogik, forslag til fornyelse af undervisningen m.m.

Sprogforum

Sprogforum er nok det bedste magasin for undervisere i dansk som andetsprog og indeholder mange artikler, der kan være relevante for en islandsk dansklærer.

Sproglæreren

Sproglærerforeningens blad er mest henvendt til lærere i fremmedsprog som engelsk, tysk og fransk, men har også en del interessant materiale.

Sprog & Integration

Professionsshøjskolen UCC´s blad Sprog og Integration omhandler undervisning i dansk for indvandrere. Det er især henvendt til folkeskolen, da det omhandler integration af elever med dansk som andetsprog.

Ny i Danmark

Indenrigsministeriets hjemmeside Ny i Danmark har en del relevante links om danskundervisning under fanen “Vejledning til professionelle – sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse”.